Black Jack w akcji

Z reguły wszystkich zainteresowanych, aczkolwiek nie do końca jeszcze zdecydowanych na podjęcie współpracy z nami zapraszamy na nasze próby. Dlatego, że tylko muzyka na żywo odzwierciedla w możliwie największym stopniu charakter zespołu, zgranie a także satysfakcję płynącą z gry przeradzającą się w radość i uczucie wkładane przez muzyka w każdy takt.